Διακοπή λειτουργίας τηλεφωνικών γραμμών λόγω εργασιών συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λαμιέων


Σας ενημερώνουμε, ότι για αύριο 23 Ιουλίου 2020 από τις 09.00 έως τις 15.00 οι τηλεφωνικές γραμμές των κάτωθι αναφερομένων υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης του τηλεφωνικού μας κέντρου.

1.                Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο)

2.                Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Ταμείου

3.                Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών:

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο)

Τμήμα Ληξιαρχείου

Τμήμα ΚΕΠ (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού)

4.                Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων

5.                Διεύθυνση Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης

6.                Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

7.                Διεύθυνση Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

8.                Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία)

Από το Blogger.