Το Κέντρο Μελετών και Προώθησης Εθνικών Ιδεών ''φ'' του Λαμιώτη Γιώργου Σαγιά γιορτάζει τα 80 έτη από την 28η Οκτωβρίου 1940


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το Κέντρο Μελετών και Προώθησης Εθνικών Ιδεών (ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε.Ι.) φ προτίθεται να δημοσιεύσει  έναν επετειακό τόμο (συλλογικό έργο) για τον εορτασμό των 80 ετών από την 28η Οκτωβρίου 1940 και προς τιμήν της Γενιάς του ’40.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν πρωτότυπα κείμενα (άρθρα ή μελέτες) για πιθανή συμπερίληψη στον επετειακό τόμο, που θα εκδοθεί σε ψηφιακή μορφή - οπότε και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.kentrofi.gr  και θα είναι προσβάσιμος δωρεάν - και/ή σε έντυπη μορφή.

Τα κείμενα προς δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπα, να μην έχουν παρουσιασθεί ή δημοσιευθεί αλλού και να έχουν ως βασικό θέμα την 28η Οκτωβρίου 1940. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν την οπτική από την οποία θα προσεγγίσουν και θα αναλύσουν το θέμα τους (π.χ. ιστορική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, ιδεολογική, στρατηγική κλπ) και ενθαρρύνονται να αναφερθούν σε όσα προηγήθηκαν της               28ης Οκτωβρίου 1940, στον πόλεμο του 1940-1941, την Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και τον αντίκτυπό τους κατά τα χρόνια που ακολούθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά:

·      Να γνωστοποιήσουν την πρόθεση υποβολής κειμένου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου) μέχρι την 20-9-2020.

·      Να υποβάλουν περίληψη του κειμένου τους (έως 500 λέξεις) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις) μέχρι την 30-9-2020.

Η αρχική επιλογή των κειμένων προς δημοσίευση θα γίνει βάσει των περιλήψεων και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για το αν τα κείμενά τους έχουν επιλεγεί μέχρι την 5-10-2020. Σε περίπτωση επιλογής, το τελικό κείμενο πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 25-10-2020.

Η αναλυτική περίληψη και το τελικό κείμενο πρέπει να υποβληθούν ως αρχείο MS Word στην ελληνική γλώσσα, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και διάστιχο 1,5.

Το τελικό κείμενο πρέπει να έχει έκταση μεταξύ 2.500 και 4.000 λέξεων (χωρίς τις παραπομπές, τις υποσημειώσεις και την βιβλιογραφία). Για τις παραπομπές, τις υποσημειώσεις και την βιβλιογραφία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύστημα APA (βλ. σχετ. https://apastyle.apa.org/).

Η γνωστοποίηση της πρόθεσης υποβολής κειμένου και η υποβολή των κειμένων (περίληψη και τελικό κείμενο) θα γίνει μέσω ηλ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση:  info@kentrofi.gr


Σημαντικές ημερομηνίες:

Δήλωση συμμετοχής:                    20-9-2020

Υποβολή περίληψης:                     30-9-2020

Υποβολή τελικού κειμένου:         25-10-2020

Για περισσότερες πληροφορίες:


Γεώργιος Σαγιάς
Παιδαγωγός – Μ.Δ.Ε. Θεολογίας

τηλ.:        6932205781
e-mail:   info@kentrofi.gr

Από το Blogger.