Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Σεπτεμβρίου για τις ασφαλιστικές εισφορές στο e-ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Σεπτεμβρίου για τις ασφαλιστικές εισφορές στο e-ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. 

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες παρασχέθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω παράτασης πήραν νέα παράταση μέχρι 30.4.2021.

Ειδικότερα με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε η νέα παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α'55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α'75).via Ειδησεις https://ift.tt/37zyUtW
Από το Blogger.