Με τροπολογία βγαίνουν σύνταξη ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με ένσημα πριν το 2017

Με τροπολογία βγαίνουν σύνταξη ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με ένσημα πριν το 2017

Σύνταξη τελικώς θα λάβουν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ που έχουν χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να λάβουν σύνταξη σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας.

Μέχρι σήμερα οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν δικαιούνταν σύνταξη ενώ είχαν καταβάλλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης δικαιούνταν μόνο επιστροφή των εισφορών τους. Με τροπολογία – σκούπα που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, τακτοποιεί αναδρομικώς αυτό το ζήτημα σε μια προσπάθεια να εκκαθαριστούν οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις συνταξιοδότησης του πρώην ΟΓΑ.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων των κλάδων πρόσθετης και Κύριας ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα το οποίο και εκκρεμεί, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 καθώς από 1/1/2017 ξεκινά η ισχύς του ΕΦΚΑ.

Με την τροπολογία νομιμοποιείται υπό προϋποθέσεις ο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016 διανυθείς χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων στον πρ. ΟΓΑ. Η ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης των εγγεγραμμένων στα μητρώα ασφαλισμένων των κλάδων πρόσθετης και κύριας ασφάλισης αγροτών του πρ. ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν καταβάλλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης αποτελεί η μη υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων κατά τον ίδιο χρόνο στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης σε περίπτωση ασφάλισής τους να μην δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή, όπως επίσης να μην συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

Επίσης θα συμβάλλει καθοριστικά – σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας – στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης του πρώην ΟΓΑ, με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η διαδικασία διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων και έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του πρ. ΟΓΑ, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, εγγεγραμμένων στους κλάδους πρόσθετης και κύριας ασφάλισης πραγματοποιείται αναδρομικός έλεγχος του χρόνου ασφάλισης. Τότε διαπιστώνεται πως ένας αριθμός από τους ασφαλισμένους δεν πληρούσε εξαρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ ή έπαυσε κάποια στιγμή να τις πληροί. Η διαπίστωση αυτή γίνεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή την στιγμή της αίτησης συνταξιοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός προβαίνει σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας αριθμός ασφαλισμένων να μην δικαιούνται σύνταξης, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Με την τροπολογία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και νομιμοποιείται ο χρόνος ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, εφόσον μέχρι την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης εξοφληθούν οι αναλογούσες εισφορές. Ομοίως νομιμοποιείται ο χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση που έχει γίνει μέχρι την ισχύ του νόμου, ρύθμιση οφειλών υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής του ασφαλισμένους μέχρι την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπέσει της ρύθμισης πριν καταβάλλει όλες τις δόσεις του, νομιμοποιείται μόνο ο εξοφλημένος βάσει των καταβληθεισών δόσεων, χρόνος ασφάλισης.via Ειδήσεις https://ift.tt/3mHdsHo
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.