Το αρχείο του kaliterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε πτυχιακή εργασία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πρωτότυπος Τίτλος: Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται έρευνα για το ενδιαφέρον των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας για το περιβάλλον, καθώς επίσης διερευνάται και η τάση ή ακόμη και η πρόθεση των πολιτών να συμπεριφέρονται φιλικά προς αυτό. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 126 ατόμων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων γίνεται συνολικά και ανά κατηγορία συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια σαφή εικόνα της σχέσης των συμμετεχόντων με το περιβάλλον και της πρόθεσής τους να συμβάλλουν στην προστασία του.ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πρωτότυπος Τίτλος: Φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Συγγραφέας: Κουτσοκέρα, Ιωάννα Δ.

Επιβλέπων καθηγητής: Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος

Ημερομηνία κατάθεσης: 2017-10-13

Περιγραφή: 191 σ. : πίν., διαγρ., σχ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.