ΟΑΕΔ: Ολοκλήρωση του έργου Erasmus+ Mentor4WBL@EU

ΟΑΕΔ: Ολοκλήρωση του έργου Erasmus+ Mentor4WBL@EU
ΟΑΕΔ: Ολοκλήρωση του έργου Erasmus+ Mentor4WBL@EU Εξ' αποστάσεως Κατάρτιση μεντόρων-εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις

Ο ΟΑΕΔ ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μεντόρων-εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Mentorship Evaluation aNd Training in Organizations for WBL at EU" (#Mentor4WBL@EU).

Η εφαρμογή αυτή περιέχει μια σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης μεντόρωνεκπαιδευτών, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι, μετά την ολοκλήρωση των
εκπαιδευτικών ενοτήτων, θα λαμβάνουν πιστοποιητικό μέντορα-εκπαιδευτή στον χώρο εργασίας (Work-Βased Learning) ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία και εκπαιδευτική μεθοδολογία και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μεντόρων-εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις, με σκοπό να εξοικειωθούν στον τρόπο μετάδοσης των γνώσεών τους, στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, εκτός από τον ΟΑΕΔ, έλαβαν μέρος:

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ως συντονιστής-εταίρος), από την Ελλάδα
Το Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω, από την Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Πιστοποίηση Ικανοτήτων (EFCoCert Foundation),από την Ελβετία
Ο Οργανισμός παροχής λογισμικού ViaSyst Synergy Services SA, από την Ελβετία
Το Πανεπιστήμιο Bahcesehir (BAU), από την Τουρκία
Το Κέντρο για τη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Centre for Factories of the Future C4FF), από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://ift.tt/2M8nF3A

 via Ειδήσεις https://ift.tt/2MEBs1p
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.