Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας για την επίθεση που δέχεται από άτομα μέσα από το facebook


Το Δ.Σ. του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας συνεδρίασε σήμερα με κύριο θέμα την επίθεση που δέχεται ο Σύλλογος από άτομα μέσα από το facebook.

Το Δ.Σ. του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας ξακαθαρίζει ότι:

1. Το Κέντρο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (ΚΠΑΖ) ανήκει στο Δήμο Λαμιέων

2. Υπάρχει εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων στα άρθρα του οποίου περιγράφονται με σαφήνεια όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου

3. Υπάρχει 5 μελής επιτροπή για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαμιέων, στην οποία συμμετέχουν 2 μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας, επιδιώκοντας με την συμβολή μας στην καλύτερη διαχείριση του όλου προγράμματος

4. Υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας χωρίς κανένα οικονομικό αντίτιμο, βάσει του οποίου ορίζονται με σαφήνεια οι όροι συνεργασίας. Κύρια δράση του Συλλόγου είναι να συνδράμει το Δήμο με τους εθελοντές που θα είναι κατά περίπτωση διαθέσιμοι για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας όποιον εξοπλισμό έχει στη διάθεση του για την ευκολότερη δυνατή σύλληψη, να διατηρεί αρχείο υιοθεσιών των ζώων που κάνουν τα μέλη του και στη συνέχεια να ενημερώνεται το αρχείο του Δήμου και η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, να φροντίζει και να επιβλέπει την ευζωία των ζώων που επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον (μέσω της παροχής τροφής και νερού σε επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει η πενταμελής επιτροπή).

5. Ο Σύλλογος πέραν των ανωτέρω αναλαμβάνει και την διαχείριση περιστατικών τα οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους (κυρίως πολυτραυματισμένα ζώα) δεν μπορούν να παραμείνουν για νοσηλεία στο ΚΠΑΖ, οπότε μεταφέρονται και νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα κέντρα. Το κόστος νοσηλείας και αποθεραπείας των συγκεκριμένων ζώων αναλαμβάνει ο Σύλλογος στηριζόμενος στις εισφορές των μελών του καθώς και στις εκκλήσεις για βοήθεια μέσω του διαδικτύου η οποία κατατίθεται στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.

6. Ο Σύλλογος συνεργάζεται με λογιστή ο οποίος χειρίζεται τα έσοδα-έξοδά του, κάνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους και καταθέτει τη φορολογική του δήλωση στην ΔΟΥ Λαμίας.
7. Οι όποιες επιδοτήσεις δίνονται από την πλευρά του κράτους για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους Δήμους.

8. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας δεν έλαβε ποτέ επιχορήγηση από το κράτος για διαχείριση των αδέσποτων, όπως επίσης ΚΑΝΕΝΑΣ σύλλογος στην Ελλάδα. Τα μόνα έσοδα του συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών του ή οι εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιεί κατά καιρούς.

Το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του και τους φιλόζωους πολίτες ότι ΠΑΝΤΑ βρίσκεται στο πλευρό των ζώων τα οποία χρειάζονται βοήθεια. Ανεξαρτήτως των σκοπιμοτήτων αυτών οι οποίοι στοχοποιούν το σύλλογο, θα είναι πάντα μάχιμος και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους σκοπούς του, πιστός στο καταστατικό του. ΔΗΛΩΝΕΙ ότι θα στραφεί στη δικαιοσύνη εναντίον όσων επιμένουν να τον στοχοποιούν, αμαυρώνοντας την τιμή και την υπόληψη των μελών του.

Από το Blogger.