-->

Προσλήψεις: 52 νέες θέσεις ανακοίνωσε η ΕΦΑ Ηρακλείου

Προσλήψεις: 52 νέες θέσεις ανακοίνωσε η ΕΦΑ Ηρακλείου

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, συνολικά 52 ατόμων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών.

Οι προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου αφορούν την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 8 μήνες.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Κρήτης είναι οι εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγων - 10 θέσεις
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων - 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα ή άλλα δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. - 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων & μνημείων ή στη φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων & γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και έλλειψη αυτών ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία σε δημόσια έργα - 1 θέση
ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα ή άλλα δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. - 1 θέση
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α) - 2 θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Β) - 1 θέση
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (έργων τέχνης) - 2 θέσεις
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ειδικότητας Διοικητικού με εμπειρία στηv διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε - 2 θέσεις
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ειδικότητας Λογιστικού με εμπειρία στηv διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. - 1 θέση
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες - 20 θέσεις
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες - 10 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efahra.prok@culture.gr ,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩfrom Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/fCTXMQ8
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->