-->

Εκκλησιαστικά σχολεία: Πότε ξεκινούν να λειτουργούν

Εκκλησιαστικά σχολεία: Πότε ξεκινούν να λειτουργούν

Τα εκκλησιαστικά σχολεία (ΕΣ) του ν. 4823/2021 (Α' 136) αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν με ορ- γανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α' 14) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 διατηρούν την οργανική τους θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία αυτή έχει μεταφερθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 237 του ν. 4823/2021 (Α' 136), της υπό στοιχεία 161260/Θ2/ 9-2-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 5775), καθώς και της υπό στοιχεία 19370/Θ2/21-2-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 883).

Τα εκκλησιαστικά σχολεία ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοσή της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.

Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να:

α) οικοδομούν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο,

β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους,

γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και

δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται:

α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών,

β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης,

δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

 Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

#ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ_ΣΧΟΛΕΙΑ #ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ #ΞΕΚΙΝΟΥΝ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/nJbeiKU
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->