ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων. 

Δείτε παρακάτω τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Θ. ΑΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Ν. 4483/2017

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΗΝΙΑΚΟΥ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΛ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIFIFOREUROPE (WIFI4EU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ WIFI, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ GIGABIT, 2025»

Θέμα: ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛMATIΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.500.000,00 €

Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (392 /2017 Α.Δ.Σ.)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ΄

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160/2018 ΑΔΣ & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ»

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗ 2η ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΄GREEK TRAVEL SHOW ΄

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΚΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.