ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΓΛΞΩΛΚ-ΥΒΑ) & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ COMM/ATH//ED/2018-2020/28 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ- ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020, ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΓΛΞΩΛΚ-ΥΒΑ) & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ COMM/ATH//ED/2018-2020/28 ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ- ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2020, ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
Ημ/νια: 25/05/2018 12:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΑ0ΩΛΚ-ΤΛΜ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2IPTlUx
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.