Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στις 14/09/2018


Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 14η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Περί κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ 2ο Περί  ανάκλησης εντολής σε δικηγόρο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.