Σήμερα η Λαμία θα υποδεχθεί τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Πολιούχου της Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά


        Μέ σκοπό τόν ἁγιασμό καί τήν ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἡ  Ἱε­­ρά Μητρόπολίς μας θά μεταφέρει ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ Λει­ψά­νου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στόν Ἱερο Ναό Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, πολιούχου Λαμίας

           Ἡ ὑποδοχή τοῦ χαριτοβρύτου Λειψάνου θά γί­νει ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νι­κό­λαο καί τόν Ἱερό Κλῆρο τήν Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 5:30 τό ἀπό­γευ­μα, στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

           Τό ἱερό Λείψανο θά παραμείνει μέχρι τήν Κυ­ρια­κή 16 Σεπτεμβρίου, ὅπου καί θά ἀναχωρήσει μετά τό πέρας τῆς Θείας Λει­τουργίας.

           Καλοῦνται οἱ πιστοί νά συμμετάσχουν στήν ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Λει­ψάνου καί στίς ἀκολουθίες, πού θά τελοῦνται στόν Ἱερό Ναό, ὥστε νά λά­βουν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ πο­λιούχου ἁγίου μας.

           Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στίς 5:30 τό ἀπόγευμα ὑποδοχή στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ.www.imfth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.