Παναγιώτης Ιακωβής: Η Δημοκρατική διάσταση της Επιστήμης


Η Δημοκρατική διάσταση της Επιστήμης
______________________

Η Επιστήμη, δεν είναι μια Δημοκρατική διαδικασία. Δεν ψηφίζουμε για το αν μια θεωρία της Φυσικής είναι επαρκής ή όχι. Δεν μετράνε ψήφους οι Μαθηματικοί για το αν μια "απόδειξη" είναι σωστή ή όχι. Οι θεραπείες της Ιατρικής δεν κρίνονται σε δημοψηφίσματα. Ούτε επηρεάζεται η δομή μιας θεωρίας της Φυσικής από τη γνώμη που έχουν για αυτή τη θεωρία π. χ οι Γιατροί, οι Ψυχολόγοι ή άλλοι μη ειδικοί.

Φαίνεται, λοιπόν, η Επιστήμη ως μια ελιτίστικη διαδικασία μόνο για ειδικούς.

Για άλλη μια φορά, όμως, η Επιστήμη έχει αποτελέσματα που δεν ήταν στις δομικές της προθέσεις.

Η διάδοση της Επιστημονικής Μεθόδου που εν πολλοίς συνίσταται στην έλλογη, διυποκειμενική και ανεξάρτητα ελέγξιμη γνώση, την μετατρέπει σε πυλώνα της Δημοκρατίας. Διότι η αντικειμενικότητα και η έλλογη συζήτηση, δομικώς αντιτίθενται στην επιβολή διά της βίας. Και είναι γνωστό ποιοι επιθυμούν να επιβάλλονται διά της βίας στους Πολίτες. Οι εχθροί της Δημοκρατίας. Τα βίαια άκρα.

Η αντίθεση της Επιστημονικής Μεθόδου στην επιβολή, απεχθάνεται, λοιπόν, τα άκρα. Τους ανθρώπους που δεν δύνανται να στηρίξουν με λογικά επιχειρήματα τις απόψεις τους, κι έτσι καταφεύγουν στη βία, τις ύβρεις, την προπαγάνδα και τα συνθήματα.

Το αθέλητο αυτό αποτέλεσμα της Επιστήμης δεν υπάρχει στη "φύση" της. Δεν υπάρχει στην οντολογία της. Προκύπτει άθελά της, καταρρίπτοντας έτσι και τη Μεταφυσική οντολογία χιλιάδων ετών. Ας σταθούμε δίπλα στην Επιστήμη και τη Μέθοδό της. Ας τη στηρίξουμε με υπεύθυνη εκλαΐκευση. Η Επιστήμη δεν είναι Δημοκρατική.

Στηρίζει όμως τη Δημοκρατία.

Όχι περιστασιακά, αλλά απαραίτητα και αναγκαία.

Από το Blogger.