Γιώργος Σαγιάς: Ορυκτός πλούτος και Ενέργεια ως σημεία αιχμής εθνικής ανάταξης, αυτοδυναμίας και ανεξαρτησίας


Ορυκτός πλούτος και Ενέργεια ως σημεία αιχμής εθνικής ανάταξης, αυτοδυναμίας και ανεξαρτησίας. Σε πρώτη φάση παραγγελία και σε δεύτερη (παράλληλη) φάση κατασκευή μέσων εξόρυξης, άντλησης και επεξεργασίας ως Εθνική Επένδυση. Κίνητρα Ανάπτυξης τής Βιομηχανίας.

Από το Blogger.