Γιάννης Στρωματιάς: Η νομοθέτηση της "δια περιφοράς " συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα έλλειμμα στην λειτουργία του ανώτατου θεσμικού Οργάνου του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου και ουσιαστικά συρρικνώνει την δημοκρατική αλλά και παραδοσιακά πλουραλιστική λειτουργία του


Η νομοθέτηση της "δια περιφοράς " συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα έλλειμμα στην λειτουργία του ανώτατου θεσμικού Οργάνου του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου και ουσιαστικά συρρικνώνει την δημοκρατική αλλά και παραδοσιακά πλουραλιστική λειτουργία του. Άλλωστε σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης για την συνεδρίαση και λήψη απόφασης, που έχει σοβαρές συνέπειες για τον Δήμο, υφίσταται Διάταξη με την οποία συγκαλείται το Όργανο αυθημερόν με πρόσκληση που επιδίδεται ακόμη και λίγο πριν την ώρα της συνεδρίασης και με ηλεκτρονική υποβοήθηση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ 
ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Από το Blogger.