OXI ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού
Ενόψει του ανωτέρου θέματος καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις:

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
Να αποσυρθεί η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και να γίνει συζήτηση στην ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου με την παρουσία και συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των εμπλεκομένων φορέων από μηδενική βάση για την αναπροσαρμογή των τελών αξιολογώντας αληθινά και ειλικρινή στοιχεία για το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας, τις οφειλές προηγούμενων ετών, και τα υπόλοιπα εισπράξεων παρελθόντων ετών έτσι ώστε να προκύψει ένα τέλος αντικειμενικό, δίκαιο και να συνάδει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού.
Αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι αρκετοί είναι οι συνδημότες μας οι οποίοι έχουν κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής.
Επίσης γνωρίζετε την αδυναμία των καταστηματαρχών να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις έναντι του Δήμου.
Η προτεινόμενη αύξηση είναι απολύτως βέβαιο ότι θα φέρει σε δεινή θέση εκτός των παραπάνω και πλειάδα άλλων δημοτών οι οποίοι με το ζόρι ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Πέραν τούτου είναι και άδικο το καφενείο στον Άγιο Χαράλαμπο ή στον Καλλίδρομο κλπ ή μία αγροτική αποθήκη να πληρώνει το ίδιο με το Ρουαγιάλ (ενδεικτική αναφορά) στα Καμένα Βούρλα.
Στον τόπο μας υπάρχει μεγάλη ανέχεια και αυτή αποτυπώνεται καθημερινά με την αποχή των κατοίκων από κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και από την απουσία των νέων. Σε περιόδους κρίσης και ανέχειας ο Δήμος επιβάλλεται να είναι συμπαραστάτης στους δημότες.
Τέλος μην παραβλέπετε ότι και η κυβέρνηση ζυγίζοντας το αδιέξοδο της υπερφορολόγησης κατέληξε στην ελάφρυνση φόρων και σε επιμήκυνση των υποχρεώσεων των οφειλετών της.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
Είναι αδιανόητο χωρίς να υπάρχει βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς να έχει γίνει αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας ή στην τιμή των καυσίμων τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού να αποκλίνουν από τον μέσο όρο πενταετίας κατά 722000 ευρώ ήτοι να αυξάνονται κατά 70% και πλέον .
Είναι προφανές λοιπόν ότι στην πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας υπάρχουν υπερεκτι-μημένες δαπάνες και υποεκτίμηση στις εισπράξεις.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:
α. Στον Κ.Α.6011 και 6041 προβλέπονται 167000 ευρώ για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και 115000 ευρώ για αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (νέες προσλήψεις). Από τα δύο ποσά το ένα θα χρησιμοποιηθεί, αν προσληφθούν μόνιμοι προφανώς δεν θα προσληφθούν έκτακτοι. Από τους παραπάνω κωδικούς μπορούμε να έχουμε μείωση τουλάχιστον 115000 ευρώ.
β. Στον Κ.Α.6211 το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού οδών και πλατειών ανέρχεται σε 470000 ευρώ. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία τριετίας είναι: Για το 2017 79500 ευρώ για το 2018 1212963 ευρώ και για το2019 166136 ευρώ. Επίσης η μελέτη αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου αποτιμά ως ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 236000 ευρώ. Από τους παραπάνω κωδικούς μπορούμε να έχουμε μείωση τουλάχιστον 234000 ευρώ.
γ. Στον Κ.Α.62001-2-3 η συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού από 45000 ευρώ μπορεί να περιοριστεί στις 25000 ευρώ αξιοποιώντας τον μόνιμο ηλεκτρολόγο του Δήμου. Από τους παραπάνω κωδικούς μπορούμε να έχουμε μείωση τουλάχιστον 20000 ευρώ.
δ. Στον Κ.Α.81130001-3 προβλέπονται αμοιβές και έξοδα τρίτων 185000 ευρώ. Αυτά αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη και δεν μπορούν να υπολογιστούν στην διαμόρφωση ενός νέου τιμολογίου για την υπηρεσία καθαριότητος ηλεκτροφωτισμού (για να υπολογιστεί η ανταποδοτικότητα υπολογίζονται οι ετήσιες δαπάνες της υπηρεσίας).
ε. Στο σκέλος των εσόδων για το 2020 προβλέπεται με ΚΑ 2111 τακτικά έσοδα από ΠΟΕ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 180000 ευρώ. Όταν το 2019 βεβαιώθηκαν και εισπράχτηκαν 380000 ευρώ και όταν το υπόλοιπο χρήσης 2019 (έως 31/12/2019) ήταν ανείσπρακτα 353000 ευρώ. Συνεπώς τα έσοδα είναι υποεκτιμημένα κατά 170000 ευρώ.
Άρα έχουμε λιγότερα 554000 ευρώ
115000 ευρώ από Κ.Α.6011 και 6041 234000 ευρώ από Κ.Α.6211 20000 ευρώ από Κ.Α.62001-2-3 185000 ευρώ από Κ.Α.81130001-3
Προσθέτοντας τα 170000 ευρώ από ΚΑ 2111 έχουμε συνολική διαφορά 724000 ευρώ.
Βάσει των ανωτέρω η πρόταση μας είναι μηδενική αύξηση τελών για το 2020 και παράλληλα να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα που μας δίνει το υπουργείο οικονομικών για διασταύρωση των τμ των κτισμάτων με το Ε9 ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να προχωρήσουμε σε μείωση τελών το 2021.

Καμένα Βούρλα 03/02/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ"

ΤΣΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

via ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Blog https://ift.tt/2vPbHDp
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.