Δήμος Λοκρών: Το πρόβλημα υδροδότησης που υπήρχε σε τμήμα του Μαρτίνου εξαιτίας της συσσώρευσης αλάτων σε μεγάλο τμήμα του δικτύου, το οποίο δεν είχε συντηρηθεί και καθαριστεί επί χρόνια, αποκαταστάθηκε πλήρως με τη σκληρή προσπάθεια εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών και αιρετών του Δήμου Λοκρών


Το πρόβλημα υδροδότησης που υπήρχε σε τμήμα του Μαρτίνου εξαιτίας της συσσώρευσης αλάτων σε μεγάλο τμήμα του δικτύου, το οποίο δεν είχε συντηρηθεί και καθαριστεί επί χρόνια, αποκαταστάθηκε πλήρως με τη σκληρή προσπάθεια εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών και αιρετών του Δήμου Λοκρών.

Σε τρεις ημέρες καθαρίστηκαν διαφορετικά σημεία και σε αρκετά μέτρα δικτύου που είχαν βουλώσει από άλατα. Ζητούμε την κατανόηση όλων όσων ταλαιπωρήθηκαν τις τρεις αυτές ημέρες και τους διαβεβαιώνουμε πως θα ξεκινήσουμε τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες στο δίκτυο για να περιοριστούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.
Από το Blogger.