Φοίβος Γρηγοριάδης (1910 Καστοριά - )

Ιστορικός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στην Καστοριά, κι είναι άδελφός του προηγούμενου. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του μπήκε στη Σχολή Εύελπίδων και πολέμησε με το βαθμό του ύπολοχαγού στον Πόλεμο 1940/41, όπου πήρε το βαθμό του λοχαγού. Ήταν ο πρώτος άπ’ τους Έλληνες τακτικούς αξιωματικούς που πήραν μέρος στην ’Αντίσταση κατά του κατακτητή. το 1949 άποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταγματάρχη κι από τότε διώχθηκε συστηματικά για τις προοδευτικές πολιτικές του ιδέες. Υποχρεώθηκε να άσχοληθή με τη δημοσιογραφία, σαν βιοποριστικό επάγγελμα, από το 1955, όπου όμως χάρη στις πολλές φιλολογικές κι ιστορικές του γνώσεις, διέπρεψε. Στα 1964 εξέδωσε σε 5 τόμους το σημαντικό ιστορικό έργο από την ’Αντίσταση, με τίτλο «Το αντάρτικο». στα 1971 εκδίδει ένα δεύτερο ιστορικό έργο με τίτλο «Διχασμός-Μικρά ’Ασία», που βραβεύεται από την Εστία Νέας Σμύρνης. στα 1972 εκδίδει την «Ελληνική Δημοκρατία» και στα 1973 κυκλοφορεί άλλο ιστορικό του έργο με τίτλο «4η Αύγούστου- ’Αλβανία». το 1974 θα κυκλοφορήση σε β' έκδοση, συμπληρωμένη με νέα στοιχεία, «Τό αντάρτικο», όπου πλέον δίνονται δλα τα γεγονότα του άντιστασιακού άγώνα και της τετράχρονης φασιστικής Κατοχής. το ιστορικό έργο του Γρηγοριάδη, γραμμένο σε στρωτή, γλαφυρή δημοτική γλώσσα, χαρακτηρίζεται από αυστηρή άντικειμενικότητα και σωστή κριτική θεώρηση κι ανάλυση των γεγονότων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1976


from ανεμουριον https://ift.tt/3bX0XD3
via IFTTT
Από το Blogger.