ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 1806


Χαιρώνεια 1806 - Άποψη του κάμπου της Χαιρώνειας.
POMARDI, Simone. Viaggio Nella Grecia Fatto Da Simone Pomardi Negli Anni 1804, 1805, E 1806. Arrichito Di Tavole In Rame, Τ. I, Rome, Vincenzo Poggioli, 1820.from ανεμουριον https://ift.tt/31eRy6M
via IFTTT
Από το Blogger.