Και νέες επιχειρήσεις στους δικαιούχους για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Και νέες επιχειρήσεις στους δικαιούχους για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Τη δυνατότητα ένταξης στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής για 10.000 επιχειρήσεων που δραστηροποιούνται στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στον τουρισμό, στον πολιτισμό - αθλητισμό και τις μεταφορές, που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και είχαν εξαιρεθεί, αποφάσισε του υπουργείο Οικονομικών,

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα καθορίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31 Οκτωβρίου 2020 και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, είναι επιλέξιμες στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.

Ειδικά για τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η πλατφόρμα mybussinessSuport, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους τους των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 1000 ευρώ, 2000 ευρώ εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζόμενους και στις 4.000 εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.

Με την ίδια απόφαση θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν κατ'εξαίρεση αίτηση ένταξης στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 όσες επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή τα έσοδά μου, στην πλατφόρμα mybussinesssuport αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση.

Με τον τρόπο αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας.via Ειδήσεις https://ift.tt/3pDIIcR
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.