ΔΕΗ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Αχελώο

ΔΕΗ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Αχελώο

ΔΕΗ: Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλ/νίας.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλ/νίας (συγκεκριμένα για τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό του ΥΗΣ Καστρακίου – Στράτου, που εδρεύει που εδρεύει στο Αγρίνιο του Νομού Αιτωλ/νίας και τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό του ΥΗΣ Γκιώνας που εδρεύει στην Άμφισσα του Νομού Φωκίδας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά, υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

100

110

120

130

Δείτε εδώ την αίτηση.

 via Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2my29rQ
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.