Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Λαμιέων την Δευτέρα 30 Μαρτίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  5ης  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 12.00΄, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020].
Παρακαλούμε όπως   τοποθετηθείτε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είτε   στα e-mail : nianios.spyros@lamia-city.gr και frida_apo@lamia-city.gr, είτε  με τηλεφωνική επικοινωνία στη Γραμματέα του Δ.Σ.:  τηλέφωνο 22313-51019, είτε στο  FAX  : 22310 51038, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου  να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η   οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο,  σε επόμενη, τακτική συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   30/3/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  13421 – 26/03/2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ


Θέμα 1ο
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στο πλαίσιο της πρόσκλησης (LC-SC3-RES-10-2020) για την «Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικού στις αλλαγές του κλίματος» (LC) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 (H2020-2019-2020).
ΕισηγητήςΔήμαρχος


Θέμα 2ο
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 64, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».
ΕισηγητήςΔήμαρχος


Θέμα 3ο

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 65, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)».
ΕισηγητήςΔήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 4οΑναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Θέμα 5οΈγκριση και υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις τράπεζες που τηρούνται τραπεζικοί λογαριασμοί των κληροδοτημάτων του Δήμου Λαμιέων
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Θέμα 6οΑνανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & «Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας Α.Ε.».
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Θέμα 7οΠερί «Εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας (Ξηριώτισσας) με δημοπρασία»
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Θέμα 8οΛήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ή μη ανάθεση της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15 στρεμμάτων  στη θέση «Λογγά» της Κοινότητας Ροδωνιάς
ΕισηγητήςΔήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Θέμα 9οΜίσθωση κτιρίων για θέματα σχολικών μονάδων
ΕισηγητήςΕντεταλμένος  Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος


ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 10οΠερί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ”
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Θέμα 11οΠερί σύστασης επιτροπής παραλαβής έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”
ΕισηγητήςΔήμαρχος
Από το Blogger.