Θέμης Χειμάρας: Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ενισχύσεων που δεν καταβλήθηκαν σε χιλιάδες παραγωγούς, λόγω κύρωσης των δασικών χαρτών


▶️ Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ενισχύσεων που δεν καταβλήθηκαν σε χιλιάδες παραγωγούς, λόγω κύρωσης των δασικών χαρτών.

▶️ Αποσυνδέονται τα αγροτεμάχια από τους δασικούς χαρακτηρισμούς, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στο ακέραιο, στους έχοντες δικαιώματα σε αγροτικές εκτάσεις.

▶️ Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, που σημαίνει ότι θα αποδοθούν στους δικαιούχους, οι επιδοτήσεις που χάθηκαν εξαιτίας των "κομμένων δικαιωμάτων", από το 2017 και μετά.

Από το Blogger.